80-126 Gdańsk - Morena
ul. Stanisława Lema 21
tel. 58 340-54-70
  Programy profilaktyczne
  Wizyty domowe lekarzy


Programy profilaktyczne

 

MECENAT MIASTA GDAŃSKA


PROGRAM NOWA DROGA

DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

I EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI


TELEFON DO TERAPEUTY: 503-09-44-62

TELEFON DO PORADNI: 58 340-54-75Opracowane przez spajk.com © 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone